{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Drapole w Mierkach

,,
Drapole w Mierkach

22 szkolenie zorganizowane w projekcie LIFE+ cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Zachęcający był na pewno sam temat szkolenia, ale również znani i lubiani prowadzący.

Szkolenie zorganizowane zostało w Mierkach koło Olsztynka, w rejonie występowania wielu gatunków lęgowych ptaków szponiastych, a także prowadzenia wielu działań ich ochrony.

Biologię i zagrożenia dla występowania gatunków omówili nasi prowadzący – Zdzisław Cenian i Dariusz Anderwald. Część kameralna, poświęcona opisom realizowanych w kraju projektów ochrony ptaków szponiastych, była przeprowadzona zarówno przez trenerów, jak i przez zaproszonych gości. Wśród nich była Katarzyna Gurowska z RDLP Białystok – koordynator projektu ochrony orlika krzykliwego oraz Pan Marek Maciantowicz – RDLP Zielona Góra, który opowiedział o prowadzonych działaniach ochrony rybołowa. Wszystkie prezentacje spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczestników. Informacje o prowadzonych działaniach Komitetu Ochrony Orłów, realizacji projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” oraz pracach dla ochrony rybołowa w Lubuskim stanowiły cenne uzupełnienie wiedzy teoretycznej. Przybliżone zostały również działania wdrażane? w projekcie orlika grubodziobego „Orlik – ptak jakich mało” – naszego najrzadszego gatunku ptaka szponiastego.

Drugiego dnia nasi prowadzący zaprowadzili nas w kilka mało znanych miejsc obserwacji ptaków drapieżnych. Jednym z nich był sam środek ekstensywnie użytkowanego pola, na którym spędziliśmy pasjonujące dwie godziny. W trakcie tego przystanku z jednego tylko punktu obserwacyjnego widzieliśmy większość gatunków drapieżnych, które były przedmiotem szkolenia. W międzyczasie Pan Cenian uczył nas, jak wyznaczać azymut oraz co jest potrzebne do właściwego określania położenia gniazd w trakcie prowadzenia monitoringu lęgów.

Liczne dyskusje i rozmowy poświęcone były wpływowi prowadzenia gospodarki rolniczej na gatunki drapieżne. Niestety widoczne zmiany w sposobie uprawianie roli lub zaprzestanie gospodarowania na niektórych terenach wpływa negatywnie na liczebność ptaków szponiastych. Bez zapewnienia ptakom szponiastym miejsc do polowań na terenach otwartych dobre działania ochrony siedlisk realizowane przez leśników nie wystarczą..

Ten pasjonujący dzień zakończył się w okolicy rezerwatu Bagno Nadrowskie, gdzie przy wieży widokowej zrobiliśmy już 22 wspólne zdjęcie pod flagą LIFE.

Łącznie przez około 4 godziny podróży widzieliśmy 8 gatunków ptaków szponiastych i wiele innych gatunków ptaków, m.in. kormorany i żurawie.

 

Poniżej link do zdjęć ze szkolenia. Prosimy o przesłanie Państwa zdjęć, które moglibyśmy umieścić na stronie.

Galeria ze szkolenia

Linki do strony projektu Orlika krzykliwego

Link do strony projektu ochrony rybołowa

Link do strony Komitetu Ochrony Orłów

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl