{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Dziękujemy za udział w II turze szkoleń!

,,
Dziękujemy za udział w II turze szkoleń!

Szkoleniem z najlepszych praktyk w ochronie zająca i kuropatwy zakończyła się druga tura szkoleń. Serdecznie Państwu dziękujemy za udział i zaangażowanie w trakcie 15 spotkań, które odbyły się w tym roku.

To dzięki Państwu szkolenia były dla nas wszystkich ciekawym przeżyciem, które niosło ze sobą wartość edukacyjną ważną dla ochrony różnorodności biologicznej w naszych lasach. Mamy nadzieję, że zdobyli Państwo ciekawą wiedzę, która przyda się w trakcie dalszej pracy zawodowej. Na szczęście w przyszłym roku planujemy następne szkolenia.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wiosennej serii szkoleń, w której będą prezentowane najlepsze praktyki w ochronie zająca i kuropatwy, żubrów, sów, ptaków drapieżnych, kseroterm oraz głuszców i cietrzewi. Nabór na szkolenia wiosenne rozpocznie się 6 stycznia 2014r., informacje na ten temat znajdą się na naszej stronie internetowej. Wiosenna seria szkoleń być może nie będzie ostatnią, ale o tym będziemy informować później.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkoleń. Każdy z Państwa kto chciałby się podzielić swoimi zdjęciami lub wspomnieniami może to uczynić na naszym forum. Wszystkie prezentacje dostępne są w zakładce szkolenia. W przypadku uwag lub pytań do prezentacji prosimy o informacje lub komentarz na forum projektu.

Serdecznie zapraszamy do prowadzenia inwentaryzacji gatunków chronionych. Każdy kto brał udział w szkoleniu lub chciałbym z kimś przeprowadzić inwentaryzacje występowania jednego z gatunków opisywanych w projekcie może zapoznać się z prostą instrukcją prowadzenia inwentaryzacji i wypełnić stosowny formularz. Wszystkie dokumenty dostępne są w oddzielnym poście w zakładce forum.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl