{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Konferencja „Najlepsze dla bioróżnorodności”

,,
Konferencja „Najlepsze dla bioróżnorodności”

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych organizuje konferencję podsumowującą realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk (Best for Biodiversity)”.

 Podczas spotkania prezentowany będzie przebieg oraz dorobek projektu mającego na celu promocję dobrych praktyk w zakresie wspierania bioróżnorodności na obszarach leśnych. Korzystając z tej okazji, chcielibyśmy w syntetyczny sposób przedstawić nasze osiągnięcia oraz wysłuchać opinii osób, które w różnym stopniu uczestniczyły w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Budżet projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+ wyniósł ponad 2 mln euro. Dzięki tym środkom możliwe było m.in. wyprodukowanie serii filmów pod tytułem „Ocalony świat" – przedstawiających najcenniejsze chronione gatunki polskich zwierząt i siedliska przyrodnicze, a także opublikowanie cyklu 11 podręczników poruszających tematykę ochrony przyrody – w tym obszarów i metod działań ochronnych oraz modelowych rozwiązań na przykładach już zrealizowanych indywidualnych projektów (np. w zakresie ochrony żubra).

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2014 r. w Hotelu Lord w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 218. Rejestracja uczestników zaplanowana jest od godz. 10:00, natomiast obrady rozpoczynają się o godz. 11:00.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl