{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Materiały ze szkoleń już dostępne

,,
Materiały ze szkoleń już dostępne

Na podstronie szkolenia zostały zamieszczone prezentacje ze szkoleń prowadzonych w 2014 roku.

Materiały i prezentacje, które dostepne były w trakcie 6 szkoleń w 2014 roku są opublikowane na podstronie SZKOLENIA.

Na stronie znajdują sie wszystkie prezentacje z 22 szkoleń, oprócz ostatniego szkolenia w Mierkach k. Olsztynka.

Prosimy korzystać z materiałów, a w przypadku braku prezentacji lub materiałów, które były dostępne na szkoleniu prosimy o informację.

Zdarzało się, że na szkoleniu były rozdawane materiały przez prowadzących lub zaproszonych gości. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź wiadomość email jeśli inne materiały powinny znaleźć się na naszej stronie.

tel: 22 318 70 76/35

email: miroslaw.jedrzejewski@ckps.lasy.gov.pl

email: lukasz.porebski@ckps.lasy.gov.pl

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl