{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Nagrody European Natura 2000 zostały rozdane!

,,
Nagrody European Natura 2000 zostały rozdane!

21 maja 2015 roku rozdano nagrody w konkursie European Natura 2000 Award. Nasz projekt został wybrane do grona 23 finalistów w kategori "comunication". Chociaż nagrody nie zdobyliśmy bardzo cieszymy się z wyróżnienia.

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wzięli udział w ceremonii rozdania nagród w konkursie European Natura 2000 Award. Do grona 23 finalistów konkursu wybrany został projekt LIFE „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” koordynowany przez CKPŚ w latach 2012-2014. Wraz z projektem Lasów Państwowych do grona finalistów wybrany został również projekt Bubobory oraz kampania „Misja Natura”.

Gala finałowa European Natura 2000 Award odbyła się 21 maja w Brukseli. W ceremonii rozdania nagród uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Certyfikat udziału w konkursie odebrał Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Wraz z projektem Lasów Państwowych do grona finalistów trafiły również dwa inne polskie projekty: „Bubobory” oraz kampania „Misja Natura”.

Więcej informacji z konkursie znajduje się na stronie Komisji Europejskiej – http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl