{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

O ochronie żubrów na szkoleniu w Bieszczadach

,,
O ochronie żubrów na szkoleniu w Bieszczadach

Problemy ochrony żubrów w Polsce były tematem 19 szkolenia w projekcie „Best for biodiversity”.

Szkolenie, które odbyło się w rejonie Bieszczadzkich Nadleśnictw Stuposiany i Lutowiska było 19 spotkaniem organizowanym w ramach naszego projektu, a już 3 szkoleniem w tym rejonie.

 Szkolenie poświęcone było tematyce ochrony żubrów. Nie przez przypadek wybraliśmy na szkolenie rejon Bieszczadów. To na tym terenie występują jedne z najliczniejszych stad wolnożyjących tego gatunku. Tu również pojawiają się coraz większe problemy z gruźlicą. O wszystkich aspektach ochrony tych zwierząt, zagrożeniach lub konfliktach opowiedziała uczestnikom pani profesor Wanda Olech-Piasecka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie wykładu, który trwał do późnego wieczoru, Pani profesor przypomniała historię występowania gatunku oraz odbudowania jego populacji na terenie Polski, która doprowadziła do obecnej liczebności określanej na 1365 osobników w całej Polsce. Wśród zagrożeń wymieniono m.in. choroby i pasożyty, inbred, a także niską akceptację społeczną dla tworzenia nowych stad wolnościowych w Polce. Profesor Olech-Piasecka omówiła również obecne działania związane z monitoringiem gatunku, a także działania ochronny czynnej. Wśród projektów omawianych jako najlepsze działania prowadzone w Polsce, wymieniono projekt LIFE „Kraina żubra”, projekt „ochrony ex situ ochrony żubra w Polsce” oraz projekty ochrony żubra in situ. Jednym z nich jest realizowany m. in. na terenie Nadleśnictwa Stuposiany projekt „ochrony in situ żubra w Polsce – część południowa”.

Elementy tego projektu mogliśmy zobaczyć drugiego dnia szkolenia. Naszym przewodnikiem była pani Ewa Tkacz – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposian. Piękna bieszczadzka pogoda umożliwiła nam podziwianie wielu atrakcji przygotowanych przez panią Tkacz. Wspólnie zwiedziliśmy miejsce dokarmiania żubrów w Tworylnym oraz zagrodę pokazową żubrów w Mucznem. Odwiedziliśmy również torfowisko wysokie na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, po którym oprowadził nas pracownik Parku. W połowie dnia spotkaliśmy się z gospodarzem terenu Nadleśniczym Nadleśnictwa Stuposiany panem Janem Mazurem, który przybliżył uczestnikom spotkania historię terenu, niegdyś będącego najliczniej zaludnionym obszarem Polski.

Uczestnicy szkolenia opuszczali spotkanie z głowami pełnymi wrażeń i zdobytej wiedzy. Dzięki zaangażowaniu profesor Olech-Piaseckiej pierwszego dnia i pani Ewy Tkacz drugiego, a także dzięki pięknej bieszczadzkiej pogodzie 19 szkolenie zostanie na długo w pamięci.

Więcej zdjęć tutaj.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl