{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ostatnie 22 szkolenie przed nami

,,
Ostatnie 22 szkolenie przed nami

W czwartek rano  rozpocznie się ostatnie z naszych 22 szkoleń dotyczących ochrony przyrody.

Mamy nadzieję, że nie będzie ono ostatnie w tym roku.

Mija dokładnie rok odkąd rozpoczęliśmy organizację spotkań w miejscach prowadzenia najlepszych praktyk. Od początku spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Widać, jak duże jest w naszym kraju zapotrzebowanie na możliwość zwiększenia wiedzy o prowadzeniu skutecznych projektów ochrony gatunków i siedlisk. Choć pierwsze szkolenia nie były tak dobrze zorganizowane, jakbyśmy chcieli, to zaangażowanie prowadzących, pomoc gospodarzy terenu z nadleśnictw i przyjazne nastawienie ze strony uczestników pomogły nam poprowadzić 22 spotkania w przyjaznej atmosferze. Przez rok odwiedziliśmy wiele cudownych miejsc. Poznaliśmy ludzi, którzy całe swoje życie poświęcają ochronie umiłowanych przez siebie gatunków lub siedlisk. W pamięci zostaną spotkania z żubrami w Kobiórze i Mucznem, z głuszcami w Ruszowie i Wiśle, z żółwiami w Chełmie i wężami w Lutowiskach. Nasze spotkania były też miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy między osobami pragnącymi wdrożyć ochronę przyrody w swoim regionie.

Wiemy o kilku inicjatywach, które narodziły się w trakcie lub po szkoleniach.. Wiemy, że nasze szkolenia zasiały pomysły na realizację nowych działań. Zapraszamy i uprzejmie prosimy o więcej informacji od Państwa. Sami oferujemy pomoc w przygotowaniu projektów, pośrednictwo w kontakcie z ekspertami i doradztwie odnośnie do planowanych działań.

Czekamy na informacje, jak wykorzystali Państwo wiedzę zdobytą na naszych spotkaniach.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl