{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Relacja z pierwszych, wiosennych warsztatów w tym roku

,,
Relacja z pierwszych, wiosennych warsztatów w tym roku

W dniach 13-14 marca br., na terenie Beskidu Sądeckiego, w wiosennej atmosferze odbyły się drugie w ramach naszego projektu warsztaty dotyczące ochrony sów.

 Wśród uczestników warsztatów dominowali leśnicy oraz pracownicy parków narodowych. Obecni byli także studenci, pracownicy parków krajobrazowych, regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele przyrodniczych organizacji pozarządowych oraz inni miłośnicy sów.

Zajęcia teoretyczne, które odbyły się w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze, rozpoczęły się od przemówienia leśnego gospodarza terenu – Pana Nadleśniczego Stanisława Michalika z Nadleśnictwa Piwniczna. Merytoryczną część warsztatów prowadzili Pani Joanna Sitkiewicz oraz Pan Dariusz Anderwald ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Leśnego Zakładu Doświadczalnego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Przedstawili wybrane aspekty biologii, zagrożeń i metod ochrony najbardziej związanych z lasami gatunków sów: puchacza, sóweczki, włochatki, puszczyka i uszatki. Zdaniem ekspertów, najważniejszymi czynnikiem dla ochrony tych gatunków jest zachowanie dogodnych siedlisk oraz miejsc żerowania. Zagrożeniem dla rodzimych gatunków sów jest między innymi ekspansja na terenie Polski puszczyka uralskiego, którego ofiarami padają puszczyki zwyczajne i włochatki. Spośród metod ochrony sów trenerzy zalecali pozostawianie w lesie starych i dziuplastych drzew, które mogą być wykorzystywane jako miejsca rozrodu i odpoczynku oraz budowę platform gniazdowych dla puchacza, zwłaszcza w przypadku lęgów naziemnych i naskalnych. Wprowadzeniem do zajęć terenowych była prezentacja i nauka rozróżniania głosów wybranych gatunków sów.

Spośród projektów dotyczących czynnej ochrony sów, szczegółowo omówiono „Bubobry w Lasach Państwowych”. Ten projekt, realizowany wspólnie przez Lasy Państwowe, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGGW w Rogowie oraz Komitet Ochrony Orłów, przyczynił się do wzrostu wiedzy pracujących w terenie leśników i przyrodników na temat roli w przyrodzie, zagrożeń i metod ochrony sów, a także sposobów ich wykrywania w środowisku leśnym. Była to inspiracja dla wielu lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony tej grupy ptaków.

Dużo emocji wzbudził wieczorny wyjazd do lasu na nasłuchy sów. Dzięki pomocy leśników z Nadleśnictw Stary Sącz i Piwniczna oraz pracowników Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którzy byli przewodnikami po terenie, uczestnicy warsztatów mogli w kilkuosobowych grupach rozjechać się po okolicznych dolinach górskich w celu próby stwierdzenia obecności sów. Kilkugodzinne nasłuchy przyniosły różne rezultaty, niektóre grupy słyszały głosy nawet kilku gatunków sów. Tego wieczoru w sądeckich lasach stwierdzono obecność puszczyków zwyczajnych, puszczyków uralskich, sóweczek, włochatek i uszatek. Szkoda, że w czasie warsztatów nie udało się usłyszeć w terenie głosów puchacza.

Drugiego dnia, w siedzibie Nadleśnictwa Stary Sącz, odbyło się spotkanie z Nadleśniczym, Panem Pawłem Szczygłem, który przedstawił warunki przyrodnicze i działalność Nadleśnictwa. Następnie w terenie prezentowane były siedliska dogodne dla sów. W rejonie Radziejowej, najwyższej góry Beskidu Sądeckiego, na obszarze Leśnictwa Gaboń, uczestnicy warsztatów odwiedzili bukowo-jodłowe, a w wyższych położeniach także świerkowe starodrzewy, które są zamieszkane przez różne gatunki tych ptaków. Na dużej wychodni skalnej trenerzy pokazali miejsce, gdzie kilka lat wcześniej wykonali platformę lęgową dla puchaczy. Niestety, platforma ta już nie istnieje, nie udało się więc zaobserwować gniazda największej polskiej sowy - puchacza. Mimo to wycieczka była bardzo udana, gdyż umożliwiła zapoznanie się z siedliskami różnych gatunków sów oraz z miejscami, w których warto podejmować działania ochrony czynnej.

Uczestnicy warsztatów podkreślali, że były to bardzo udane warsztaty. Zapewne złożyło się na to wiele czynników: kompetentni trenerzy, gościnni gospodarze sądeckich lasów, otoczenie pięknych gór, bardzo dobre warunki i smaczna kuchnia w hotelu „Perła Południa” oraz wspaniała wiosenne pogoda. Jednak do sukcesu warsztatów najbardziej przyczynili się uczestnicy, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl