{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Warsztaty czynnej ochrony żółwi błotnych

,,
Warsztaty czynnej ochrony żółwi błotnych

W dniach 11-12 września 2014 roku, na terenie Nadleśnictwa Sobibór, odbyły się warsztaty szkoleniowe, prezentujące najlepsze praktyki ochrony żółwia błotnego.

Zajęcia poprowadzili eksperci w zakresie ochrony żółwia błotnego - Janusz Holuk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Mariusz Wójcik z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W szkoleniu udział wzięło 30 osób, w tym m.in. leśnicy, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych, a także miłośnicy gadów.

Szkolenie, podobnie jak w poprzednich przypadkach, podzielono na część teoretyczną, która objęła m.in. prezentacje wiedzy na temat ochrony żółwi oraz część praktyczną obejmującą zajęcia terenowe. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy odwiedzili miejsca wybierane przez gady na lęgowiska, gdzie m.in. poznali metody ochrony i zabezpieczania gniazd przed drapieżnikami. Następnie wspólnie z przewodnikami przeprowadzili telemetrię żółwi w rejonie ich występowania oraz wzięli udział w wpuszczaniu 15 młodych osobników do jeziorka położonego na terenie rezerwatu Żółwiowe Błota w Nadleśnictwie Sobibór.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”, finansowanego przez Unię Europejską (w ramach programu LIFE+), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasy Państwowe.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl