{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Zapraszamy na 4 turę szkoleń

,,
Zapraszamy na 4 turę szkoleń

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatniej serii dwudniowych szkoleń poświęconych ochronie gatunków i siedlisk. Szkolenia składać się będą z części teoretycznej i terenowej, w trakcie których zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki w zakresie ochrony owadów, nietoperzy, cietrzewi i głuszców, wilków i mokradeł.

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk omawianych na szkoleniach. Zajęcia będą prowadzone przez osoby mające największe doświadczenie i odnoszące sukcesy w ochronie wskazanych gatunków i siedlisk leśnych.

Tym razem nasze szkolenia będą w większości prowadzone w terenie występowania gatunków. Będziemy poznawać zasady wykrywania, monitoringu i ochrony czynnej gatunków cennych. Będzie mniej czasu na sali, a więcej w lasach. Będzie też mniej słuchania, a więcej pracy własnej i nauki poprzez działanie.

Organizator zapewnia nocleg i pełne wyżywienia podczas całego szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń można uzyskać na naszej stronie - Szkolenia z najlepszych praktyk - 4 tura.

Zgłoszenia przyjmujemy od 1 sierpnia do 20 sierpnia 2014 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt

adres:lukasz.porebski@ckps.lasy.gov.pl,

kom. 664 731 845.

Zapraszamy serdecznie

 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl