{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Duże ssaki drapieżne

Projekt koordynowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” w oparciu o współpracę z administracją Lasów Państwowych i Parków Narodowych. 

więcej...

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” realizuje projekt, którego celem jest aktywna ochrona wilka rysia i niedźwiedzia w karpackiej części województwa śląskiego.

więcej...

Projekt realizowany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, którego celem jest ocena ekologicznego wpływu dokarmiania na poziomie osobniczym, populacji i zespołów w Bieszczadach, a jednym z gatunków będących pod bezpośrednim wpływem dokarmiania zwierząt kopytnych jest niedźwiedź brunatny.

więcej...

WWF Polska od 1 sierpnia 2011 r. realizuje projekt „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Projekt jest realizowany przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie.

więcej...

Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat” jest projektem realizowanym przez WWF Polska współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.  

więcej...

Projekt realizowany od 2001 r. przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, a finansowany jest przez International Fond for Animal Welfare oraz EuroNatur.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl