{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce

,,
Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce

WWF Polska od 1 sierpnia 2011 r. realizuje projekt „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Projekt jest realizowany przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie.

Strategicznym celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania żywotnej nizinnej populacji rysia w Polsce poprzez wpuszczenie na wolność  8 rysi, poprawę bazy pokarmowej na obszarze jego reintrodukcji(odtwarzanie i utrzymanie łąk śródleśnych, zakładanie upraw leśnych, poletek zgryzowych oraz dokarmianie jeleniowatych w okresie zimowym)  oraz przygotowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego

http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/rys/nasze_dziaania/

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl