{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Monitoring i ochrona wilka w Polsce Zachodniej

,,
Monitoring i ochrona wilka w Polsce Zachodniej

Projekt realizowany od 2001 r. przez Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, a finansowany jest przez International Fond for Animal Welfare oraz EuroNatur.

Celem projektu jest prowadzenie badań nad rozmieszczeniem, liczebnością i wybranymi elementami ekologii wilków w Polsce Zachodniej. Działania opierały się na rejestrowaniu tropień, odchodów, znakowania moczem, drapań, nor legowisk i pozostałości ofiar wilków. Informacji o obecności drapieżników na danym terenie dostarczały wywiady z leśnikami, przyrodnikami, pracownikami parków krajobrazowych i narodowych oraz strażą graniczną.

http://www.polskiwilk.org.pl/wilk-w-polsce-zachodniej

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl