{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona dużych drapieżników w Karpatach Zachodnich

,,
Ochrona dużych drapieżników w Karpatach Zachodnich

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” realizuje projekt, którego celem jest aktywna ochrona wilka rysia i niedźwiedzia w karpackiej części województwa śląskiego.

Działania prowadzone w projekcie dotyczą badań nad rozmieszczeniem, liczebnością, rozrodem i  składem pokarmu. Istotne jest również podjęcie działań przeciwdziałaniu szkodom wyrządzonym przez duże drapieżniki w hodowli zwierząt gospodarskich oraz prowadzenie działań edukacyjnych wśród społeczności lokalnej.

http://www.polskiwilk.org.pl/duze-drapiezniki

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl