{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat

,,
Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat

Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos w polskiej części Karpat” jest projektem realizowanym przez WWF Polska współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.  

 Poprawa warunków do występowania niedźwiedzi w polskiej części Karpat jest celem strategicznym realizowanego projektu. Działania prowadzone w projekcie dotyczą ochrony rejonów żerowania niedźwiedzi w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim (zabiegi ochronne oraz sadzenie drzew owocowych), ochrony miejsc gawrowania w Bieszczadach, Beskidzie Nikim, Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Żywieckim oraz zapobieganie synantropizacji niedźwiedzi i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu, a w zidentyfikowanych miejscach konfliktu wprowadzono działania zapobiegawcze jak montaż specjalnych pojemników na śmieci czy elektrycznych pastuchów.

http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/niedzwiedz/

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl