{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ogólnopolska inwentaryzacja wilka i rysia

,,
Ogólnopolska inwentaryzacja wilka i rysia

Projekt koordynowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” w oparciu o współpracę z administracją Lasów Państwowych i Parków Narodowych. 

Celem projektu jest śledzenie zmian liczebności gatunków, zasięgów występowania, migracji oraz sprawdzenie jakie czynniki na to wpływają. Inwentaryzacja prowadzona jest od 2000 roku.

http://www.zbs.bialowieza.pl/artykul/526.html

 

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl