{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne

,,
Wpływ dokarmiania ssaków kopytnych na niedźwiedzie brunatne

Projekt realizowany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, którego celem jest ocena ekologicznego wpływu dokarmiania na poziomie osobniczym, populacji i zespołów w Bieszczadach, a jednym z gatunków będących pod bezpośrednim wpływem dokarmiania zwierząt kopytnych jest niedźwiedź brunatny.

Działania prowadzone w projekcie dotyczą określenia dynamiki dostępności sztucznych zasobów, ocenie udziału pokarmu z nęcisk w diecie korzystających z nich zwierząt oraz oszacowaniu zmian w przestrzennym rozmieszczeniu i lokalnych zagęszczeniach gatunków. Metodyka badań obejmuje fotografowanie zwierząt za pomocą automatycznych aparatów z sensorami ruchu w miejscach dokarmiania i obszarach kontrolnych, mapowanie nęcisk, zbieranie próbek tkanek zwierzęcych i roślinnych wraz z analizą trwałych izotopów w tych próbkach oraz cenzusy zwierząt na powierzchniach próbnych.

http://www.carpathianbear.pl

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl