{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Gady

Projekt był realizowany przez Klub Przyrodników, we współpracy z organizacjami ekologicznymi z Polski, Niemiec i Litwy.

więcej...

Projekt realizowany aktualnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, a wcześniej przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, Chełmskie Parki Krajobrazowe i Stowarzyszenie LAŚ.

więcej...

Łodzkie Koło PTOP "Salamandra" we współpracy z Miejskim Orgodem Zoologicznym w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim oraz pracownikami Lasów Państwowych, realizuje projekt ochrony gniewosza plamistego w Polsce Środkowej. Celem projektu jest rozpoznanie występowania gatunku, ochrona zagrożonych stanowisk, wspomaganie rozrodu oraz prowadzenie edukacji ekologicznej.

więcej...

Działania prowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, dotyczące inwentaryzacji gniewosza plamistego na potrzeby czynnej jego ochrony na obszarze Nadleśnictwa Włocławek. Celem jest rozpoznanie występowania zagrożeń oraz opracowanie planu działań zmierzających do zachowania tego gatunku na terenie Laów Gostyńsko-Włocławskich.

więcej...

Projekt, realizowany przez Nadleśnictwo Maskulińskie, ma na celu ochronę miejsc występowania i rozrodu żółwia błotnego. Odtworzone zostały siedliska podmokłe na terenie Puszczy Piskiej, przygotowano zastępcze miejsce na lęgowisko, gdyż wykorzystywane wcześniej przez żółwie tereny zostały zalesione przez prywatnego właściciela.

więcej...

Instytut Ochrony Przyrody PAN we współpracy z Nadleśnictwem Lutowiska realizuje projekt, którego celem jest zachowanie i zwiększenie liczebności populacji zagrożonego wyginięciem węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl