{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich

,,
Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich

Instytut Ochrony Przyrody PAN we współpracy z Nadleśnictwem Lutowiska realizuje projekt, którego celem jest zachowanie i zwiększenie liczebności populacji zagrożonego wyginięciem węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich.

Działania w projekcie polegają na szczegółowym rozpoznaniu stanu populacji gatunku, tworzeniu specjalnych kopców, będących miejscem rozrodu i schronienia, pielęgnacji siedlisk węży - odkrzaczaniu i wykaszaniu polan oraz zwiększeniu świadomości społecznej na temat potrzeby ochrony gatunku.

http://www.iop.krakow.pl/eskulap/

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl