{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Czynna ochrona żółwia błotnego na Polesiu w lubelskim

,,
Czynna ochrona żółwia błotnego na Polesiu w lubelskim

Projekt realizowany aktualnie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, a wcześniej przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”, Chełmskie Parki Krajobrazowe i Stowarzyszenie LAŚ.

Celem działań było zachowanie największej w Polsce populacji żółwia błotnego. Prowadzono prace polegające na odtwarzaniu środowisk podmokłych, ochronie legowisk żółwi poprzez ich odkrzaczanie i wykaszanie, zabezpieczenie gniazd przed drapieżnikami oraz prowadzenie stałego monitoringu populacji, między innymi za pomocą telemetrii. Ważnym elementem projektu jest objęcie ochroną prawną różnych siedlisk życia żółwi, a także tras migracyjnych, umożliwiających przemieszczanie się ty gadom pomiędzy mokradłami a lęgowiskami.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl