{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Inwentaryzacja stanowisk gniewosza plamistego

,,
Inwentaryzacja stanowisk gniewosza plamistego

Działania prowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, dotyczące inwentaryzacji gniewosza plamistego na potrzeby czynnej jego ochrony na obszarze Nadleśnictwa Włocławek. Celem jest rozpoznanie występowania zagrożeń oraz opracowanie planu działań zmierzających do zachowania tego gatunku na terenie Laów Gostyńsko-Włocławskich.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl