{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona gniewosza plamistego w Polsce Środkowej

,,
Ochrona gniewosza plamistego w Polsce Środkowej

Łodzkie Koło PTOP "Salamandra" we współpracy z Miejskim Orgodem Zoologicznym w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim oraz pracownikami Lasów Państwowych, realizuje projekt ochrony gniewosza plamistego w Polsce Środkowej. Celem projektu jest rozpoznanie występowania gatunku, ochrona zagrożonych stanowisk, wspomaganie rozrodu oraz prowadzenie edukacji ekologicznej.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl