{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie

,,
Ochrona i regeneracja siedlisk żółwia błotnego oraz innych zagrożonych gatunków w Nadleśnictwie Maskulińskie

Projekt, realizowany przez Nadleśnictwo Maskulińskie, ma na celu ochronę miejsc występowania i rozrodu żółwia błotnego. Odtworzone zostały siedliska podmokłe na terenie Puszczy Piskiej, przygotowano zastępcze miejsce na lęgowisko, gdyż wykorzystywane wcześniej przez żółwie tereny zostały zalesione przez prywatnego właściciela.

Dodatkowe działania polegają na  przeprowadzeniu waloryzacji przyrodniczej siedlisk wodno-błotnych, waloryzacji siedlisk i gatunków żółwia, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej oraz analizy glebowej lęgowisk wykorzystywanych przez żółwie.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl