{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona żółwia błotnego i płazów nizin północnej Europy

,,
Ochrona żółwia błotnego i płazów nizin północnej Europy

Projekt był realizowany przez Klub Przyrodników, we współpracy z organizacjami ekologicznymi z Polski, Niemiec i Litwy.

Podstawowym jego celem było utrzymywanie i rozwój lokalnych populacji żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego, poprzez ochronę lub odtwarzanie środowisk podmokłych, czynna ochrona lęgowisk żółwia oraz działania edukacyjne. Działania w Polsce były prowadzone na terenie Puszczy Rzepińskiej. W ramach projektu, po raz pierwszy w Polsce, podjęto próbę monitoringu telemetrycznego żółwia błotnego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Klubu Przyrodników http://kp.org.pl/life_zolw/index.php?go=start

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl