{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Głuszec i cietrzew

Projekt realizowany przez Nadleśnictwo Świeradów i Nadleśnictwo Szklarska Poręba, którego celem jest dostosowanie warunków siedliskowych poprzez zmniejszenie odpływu wody z torfowisk i przerzedzenie drzewostanów oraz zmniejszenie zagrożenia ze strony ogrodzeń upraw oraz zmniejszenie presji na ptaki.

więcej...

Celem strategicznym projektu realizowanego przez RDLP Lublin jest zachowanie populacji głuszca, wzrost jej liczebności i ochrona siedlisk przez niego zajmowanych na terenie ostoi gatunku w lasach Janowskich i Puszczy Solskiej

więcej...

Projekt realizowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki (obecnie RDOŚ w Krakowie), Parki Narodowe: Gorczański, Babiogórski i Tatrzański oraz kilkanaście nadleśnictw z rejonu Beskidu Sądeckiego, Wyspowego, Gorców, Pienin, Orawy, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. .

więcej...

Od roku 2009 roku na terenie Nadleśnictwa Ruszów realizowany jest program restytucji głuszca, ponieważ ze względu na krytycznie niską liczebność, złą kondycję genetyczną oraz brak możliwości naturalnej rekolonizacji populacja tego gatunku w Borach Dolnośląskich, znalazła się na granicy wymarcia.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl