{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona głuszca i cietrzewia oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich

,,
Ochrona głuszca i cietrzewia oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich

Projekt realizowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki (obecnie RDOŚ w Krakowie), Parki Narodowe: Gorczański, Babiogórski i Tatrzański oraz kilkanaście nadleśnictw z rejonu Beskidu Sądeckiego, Wyspowego, Gorców, Pienin, Orawy, Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. .

Realizowane działania miały na celu rozpoznanie liczebności i rozmieszczenia głuszców i cietrzewi, dostosowanie warunków siedliskowych do potrzeb ptaków, zmniejszeniu presji ze strony turystów – modyfikacja przebiegu szlaków turystycznych, likwidacja lub zabezpieczenie ogrodzeń z siatki leśnej, redukcję drapieżników, rozbudowę bazy hodowlanej głuszca w Nadleśnictwie Wisła, stworzenie komputerowej bazy danych.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl