{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona mokradeł w Borach Krajeńskich

,,
Ochrona mokradeł w Borach Krajeńskich

Klub Przyrodników we współpracy z Nadleśnictwem Lipka, Okonek, Złotów i Zdrojowa Góra prowadzi kompleksowe działania dotyczące kompleksowej ochrony mokradeł w Borach Krajeńskich. W ramach projektu wykonano budowle piętrzące wodę na rowach odwadniających torfowiska, przeprowadzono renaturalizację fragmentu koryta rzeki oraz wybudowano przepławki na jazie piętrzącym wodę.

Ponadto opracowano dokumentację w celu utworzenia rezerwatów i użytków ekologicznych, przeprowadzono odkrzaczanie i wykaszanie torfowisk oraz prowadzono działania edukacyjn.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl