{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona obiektów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Bobolice

,,
Ochrona obiektów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Bobolice

Nadleśnictwo Bobolice przy wsparciu EkoFunduszu, zrealizowało projekt "Ochrona obiektów mokradłowych na terenie Nadleśnictwa Bobolice" na terenach leśnictw: Żubrowo, Kępno, Łanki.

Celem było zachowanie i odtworzenie różnorodności biologicznej najcenniejszych obiektów wodnych (jeziora lobeliowe) i mokradłowych, a także utrzymanie i przywrócenie właściwych stosunków wodnych, zwiększenie oraz ochrona walorów przyrodniczych leśnych obszarów podmokłych Nadleśnictwa Bobolice. Powstały tu też ścieżki edukacyjno - rowerowe.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl