{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona obszarów wodno-błotnych w Puszczy Rominckiej

,,
Ochrona obszarów wodno-błotnych w Puszczy Rominckiej

Odtworzenie kilkunastu starych i zdegradowanych zbiorników wodnych oraz remont urządzeń piętrzących i grobli na stawach, będących rezerwatem przyrody, to działania prowadzone przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, w celu ochrony obszarów wodno-błotnych na terenie Parku. Działania te były wykonane w kilku projektach, realizowanych w latach 2000 – 2010.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl