{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona Torfowiska Izerskiego

,,
Ochrona Torfowiska Izerskiego

Fundacja Karkonoska zrealizowała w roku 2001 projekt, mający na celu ochronę ekosystemów torfowiskowych Karkonoszy i Gór izerskich.

 Działania opierały się głównie na powstrzymaniu nadmiernego odpływu wody z Torfowiska Izerskiego, poprzez wykonanie kilkudziesięciu małych budowli piętrzących na rowach melioracyjnych. Obszar Torfowiska Izerskiego został także objęty ochroną prawna w formie rezerwatu przyrody, będącego obecnie jednym z największych w Europie rezerwatów, chroniących górskie torfowiska wysokie.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl