{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Odtwarzanie bagien, rowów i jezior śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska

,,
Odtwarzanie bagien, rowów i jezior śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska

Projekt zrealizowany przez Nadleśnictwo Kaliska na obszarze ponad 4 tyś. ha ubogich borów sosnowych, leżących na terenie Borów Tucholskich.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu przywrócenie właściwych stosunków wodnych w lasach i walorów przyrodniczych wyschniętych mokradeł. W ramach projektu, poprzez doprowadzenie wody, odtworzono śródleśne zbiorniki wodne i bagna o powierzchni ponad 21 ha, odbudowano rowy o długości około 5500 mb nawadniające las, a następnie odtworzono wyschnięte w latach 80. jeziora Ferdynandzkie, Wyspa i Grzybno, o łącznej powierzchni ponad 35 ha. Cała inwestycja miała istotny wpływ na poprawę warunków wilgotnościowych na obszarze około 4500 ha suchych monolitów sosnowych. Na terenach tych wzrosła różnorodność biologiczna, pojawiły się liczne gatunki ptaków, gadów i płazów oraz roślinność właściwa dla siedliska, nie obserwowane po wyschnięciu bagien i jezior.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl