{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Aktywna ochrona zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym

,,
Aktywna ochrona zimowisk nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym

Projekt Kampinoskiego Parku Narodowego, którego celem jest remont starych piwniczek i przystosowaniu ich do potrzeb hibernujących nietoperzy. Dzięki dotacjom z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystosowano jako zimowiska, aż 100 piwnic ziemianek. W ciągu ostatnich dwóch zim stwierdzono w nich aż 6 gatunków nietoperzy: gacek brunatny, gacek szary, mopek, nocek Natterera, nocek rudy i nocek wąsatek.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl