{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona małych zimowisk nietoperzy w Puszczy Romnickiej

,,
Ochrona małych zimowisk nietoperzy w Puszczy Romnickiej

Projekt realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej we współpracy z nadleśnictwem Gołdap. Działania ujęte w projekcie dotyczą remontów starych piwniczek po dawnych gospodarstwach i przystosowaniu ich do potrzeb hibernujących nietoperzy.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl