{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona podkowca małego w Polsce

,,
Ochrona podkowca małego w Polsce

Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, współfinansowany między innymi przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a wcześniej przez Fundację EkoFundusz i Program Małych Dotacji GEF. Celem projektu jest zachowanie populacji podkowca małego w Polsce i stworzenie warunków do wzrostu jej liczebności.

Realizowane działania to przede wszystkim zabezpieczanie schronień kolonii poprzez remonty dachów kościołów i innych obiektów, których strychy są wykorzystywane przez podkowce małe i towarzyszące im inne gatunki nietoperzy. Ponadto prowadzone jest zabezpieczanie szczególnie narażonych na antropopresję schronień zimowych, odtwarzanie zadrzewień – ciągów komunikacyjnych nietoperzy, wypracowanie i wdrażanie stałego systemu opieki i monitorowania stanowisk podkowca małego, opracowanie zaleceń i zadań ochronnych dla stanowisk gatunku na potrzeby zarządzania obszarami Natura 2000. Ważnym elementem projektu jest edukacja i promocja ochrony podkowca małego i innych gatunków nietoperzy, w tym informowanie społeczności lokalnych o występujących na ich terenie koloniach tych zwierząt, ich znaczeniu dla zachowania krajowej i europejskiej populacji tego gatunku oraz o prowadzonych działaniach ochronnych.

http://www.podkowiec.pronatura.org.pl/ue/

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl