{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Zabezpieczenie kolonii rozrodczej nocka łydkowłosego - remont leśniczówki w Lubni

,,
Zabezpieczenie kolonii rozrodczej nocka łydkowłosego - remont leśniczówki w Lubni

Projekt zrealizowany przez Nadleśnictwo Przymuszewo (RDLP w Toruniu) we współpracy z chiropterologami z Gdańska, sfinansowany ze środków własnych Nadleśnictwa. Na poddaszu leśniczówki w Lubni znajduje się kolonia rozrodcza nocka łydkowłosego - gatunku nietoperza umieszczonego w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE. Celem projektu było wyremontowanie leśniczówki w sposób przyjazny zarówno nietoperzom, jak i gospodarzom obiektu.

Remont wykonano w 2007 r. Obiekt znajduje się pod stałym monitoringiem chiropterologów. Poddasze leśniczówki było schronieniem rozrodczym dla kolonii nocka łydkowłosego (gatunek nietoperza umieszczony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE)

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl