{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona mrówek w ekosystemach leśnych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

,,
Ochrona mrówek w ekosystemach leśnych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

Projekt opracowany został przez Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda", a sfinansowany ze środków Programu Małych Dotacji GEF, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Nadleśnictwa Gołdap i Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

Głównymi celami całego przedsięwzięcia było:

  1. inwentaryzacja mrowisk z określeniem składu gatunkowego mrówek występujących na terenach leśnych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej,
  2. opracowanie instrukcji czynnej ochrony mrówek i mrowisk na terenach leśnych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej,
  3. podniesienie poziomu wiedzy wśród społeczności lokalnej, pracowników służb parków narodowych i krajobrazowych oraz lasów państwowych na temat znaczenia i ochrony mrówek w Polsce

Cały projekt składał się z trzech części: czynnej ochrony mrowisk, monitoringu mrówek i mrowisk oraz części edukacyjno-informacyjnej

Więcej informacji o projekcie: http://czlowiekiprzyroda.eu/Projekty_Z_plus.aspx?ID=26

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl