{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona organizmów związanych z martwym drewnem w Parku Krajobrazowym Puszczy Romnickiej

,,
Ochrona organizmów związanych z martwym drewnem w Parku Krajobrazowym Puszczy Romnickiej

Ochrona organizmów związanych z martwym drewnem w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

 Projekt realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej we współpracy z Nadleśnictwem Gołdap, którego celem jest ochrona organizmów związanych z martwym drewnem. Na terenie Puszczy wykonano stosy martwego drewna, które mogły zostać zasiedlone przez chronione w projekcie organizmy. Przeprowadzono także inwentaryzację i oznakowanie drzew dziuplastych, uzgodniono z Nadleśnictwem Gołdap, e w miarę możliwości nie będą one usuwane z lasu.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl