{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Opracowanie funkcjonowania populacji jelonka rogacza, pachnicy dębowej i kozioroga dębosza

,,
Opracowanie funkcjonowania populacji jelonka rogacza, pachnicy dębowej i kozioroga dębosza

Rozpoznanie preferencji środowiskowych i wykorzystanie siedlisk zastępczych przez owady to zagadnienie będące przedmiotem pracy doktorskiej Pana Wojciecha Mazura, pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Rozpoznanie to ma na celu opracowanie modelu funkcjonowania populacji jelonka rogacza, pachnicy dębowej oraz kozioroga dębosza w warunkach lasów gospodarczych. Wykonana została także ocena możliwości przetrwania tych gatunków na terenie lasów RDLP we Wrocławiu w ciągu najbliższych 20 i 50 lat oraz opracowanie zaleceń dla gospodarki leśnej, umożliwiających zachowanie populacji chronionych owadów, przy jednoczesnym prowadzeniu działań gospodarczych.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl