{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Monitoring ptaków Polski

,,
Monitoring ptaków Polski

Projekt realizowany przez Komitet Ochrony Orłów, prowadzone działania mają na celu monitorowanie rozmieszczenia i liczebności orłów oraz innych rzadkich gatunków ptaków drapieżnych w Polsce.

Prace prowadzone w projekcie polegają na wykonaniu na każdej powierzchni czterokrotnego liczenia zajętych terytoriów lęgowych gatunków ptaków, wyszukiwaniu gniazd, wyznaczaniu stref ochronnych oraz budowie platform gniazdowych. Kontrolowane jest także przestrzeganie przepisów o ochronie strefowej ptaków.

http://www.koo.org.pl/monitoring-ptakow-polski

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl