{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000

,,
Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku, współfinansowany ze środków UE w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Celem projektu jest zatrzymanie spadku i polepszenie stanu oraz zasięgu lęgowej populacji orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej oraz wypracowanie i promocja modeli zrównoważonego gospodarowania krajobrazem dla danego gatunku do 2015 roku. Projekt zakłada również podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności, turystów oraz opracowanie poradników i dzielenie się wiedzą ze współpracownikami z Polski i Europy.

Planowanym efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest odtworzenie kilkuset hektarów łąk, zwiększenie produktywności gatunku na obu obszarach, wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa oraz zapewnienie długotrwałej ochrony orlika krzykliwego.

http://www.orlikkrzykliwy.pl/index.html

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl