{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Bubobory w Lasach Państwowych

,,
Bubobory w Lasach Państwowych

Projekt edukacyjny, skierowany głównie do leśników, mający na celu wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących metod lokalizacji, monitoringu oraz ochrony sów leśnych, zwłaszcza puchacza.

Projekt realizowany przez Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie, przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Komitetu Ochrony Orłów, współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to prowadzone przez ekspertów spotkania szkoleniowe dla pracowników nadleśnictw, parków narodowych i krajobrazowych, przedstawicieli uczelni oraz NGO zajmujących się sowami. Część praktyczna obejmowała warsztaty terenowe w formie: nocnych nasłuchów głosów sów, dziennych poszukiwań ptaków i śladów ich obecności oraz budowie sztucznych gniazd nadrzewnych dla puchaczy, w zlokalizowanych wcześniej rewirach.

W trakcie realizacji projektu przygotowano i przekazano nieodpłatnie wiele materiałów edukacyjnych, tablice, foldery, koszulki, plakaty i broszurkę „Wszystkie sowy naszych lasów”.

http://cepl.sggw.pl/bubobory/index.htm

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl