{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Ochrona sowy uszatej

,,
Ochrona sowy uszatej

Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (dawniej Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny).

Realizowane działania polegały na wywieszeniu w zadrzewieniach śródpolnych koszyków, w których uszatka mogła zakładać gniazda. Działania skoncentrowano na tych rejonach, w których występuje niedobór naturalnych miejsc do założenia gniazda przez uszatkę (np. starych gniazd ptaków krukowatych), a występują biotopy dogodne dla tej sowy.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl