{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na Dzień Informacyjny LIFE+.

więcej...

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych organizuje konferencję podsumowującą realizację projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk (Best for Biodiversity)”.

więcej...

Seria "Ocalony Świat" dostępna jest na kanale YouTube Lasów Państwowych.

więcej...

W dniach 13-14 października 2014 roku w Krakowie odbędzie się spotkanie beneficjentów programu LIFE+ części komunikacyjnej.

więcej...

W dniach 11-12 września 2014 roku, na terenie Nadleśnictwa Sobibór, odbyły się warsztaty szkoleniowe, prezentujące najlepsze praktyki ochrony żółwia błotnego.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

| sierpień | | 2020 |

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl