{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Aktualności

Rejon Nadleśnictwa Wisła to najlepsze miejsce do poznania kuraków leśnych. Wspaniali prowadzący, miły i uśmiechnięty gospodarz i dobre humory wśród licznych uczestników sprawiły, że drugie szkolenie z ochrony głuszca i cietrzewia, a 21 szkolenie w projekcie „Best for biodiversity” uznajemy w 100% za udane.

więcej...

Niegdyś był to rejon najgęściej zaludniony w Polsce. Mieszkali tu ludzie pochodzący z różnych stron, mający różne wyznania i wartości. Była tam spokojna wieś - Tworylne, położona na brzegu Sanu pomiędzy zboczami Bieszczadów. Rozwijała się dynamicznie przez przeszło 500 lat, aż do wydarzeń II Wojny Światowej, a następnie tzw. Akcji „Wisła”. Obecnie pamiątką okresu jej świetności są ruiny dworu Łęckich i fundamenty kilku zabudowań oraz stare drzewa owocowe.

więcej...

Problemy ochrony żubrów w Polsce były tematem 19 szkolenia w projekcie „Best for biodiversity”.

Szkolenie, które odbyło się w rejonie Bieszczadzkich Nadleśnictw Stuposiany i Lutowiska było 19 spotkaniem organizowanym w ramach naszego projektu, a już 3 szkoleniem w tym rejonie.

więcej...

W dniu 5 maja studenci zrzeszeni w International Forest Student Association na spotkaniu w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych mieli okazję poznać cele i zadania realizacji projektu LIFE+ Best for biodiveristy.

więcej...

W dniach 13-14 marca br., na terenie Beskidu Sądeckiego, w wiosennej atmosferze odbyły się drugie w ramach naszego projektu warsztaty dotyczące ochrony sów.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl