{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

Szkolenia

Poniżej znajdują się wszystkie materiały dotyczące szkoleń organizowanych w projekcie w 2013 roku. Moga Państwo zapoznać się z prezentacjami ze szkoleń jak również pobrać instrukcje i kartę do inwentaryzacji.

Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii o szkoleniach na stronie forum oraz na następne szkolenia organizowane w 2014 roku.

więcej...

Poniżej znajdują się materiały prezentowane w trakcie szkoleń prowadzonych w 2014 roku.

więcej...

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl