{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Szkolenia z najlepszych praktyk - 4 tura

,,
Szkolenia z najlepszych praktyk - 4 tura

Szkolenia organizowane były w ramach projektu prowadzonego przez CKPŚ "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Life+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Termin szkolenia

Tytuł szkolenia

Tematyka prac terenowych

Lokalizacja szkolenia

28-29 sierpnia

2014 r.

„Najlepsze praktyki
w zakresie ochrony owadów”.

Wykonanie mielerzy dla jelonka rogacza.

Wykonanie ulików z drewna i trzciny dla samotnic.

Wykonanie budki dla trzmieli

prezentacja

Nadleśnictwo Milicz, woj. dolnośląskie

Hotel Trzebnica

Lista uczestników

Program szkolenia

4-5 września

2014 r.

„Najlepsze praktyki
w zakresie ochrony nietoperzy”

Montaż i wywieszanie skrzynek lęgowych dla nietoperzy.

Wykrywanie obecności nietoperzy.

Odłowy w sieci i oznaczanie nietoperzy.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Mazowiecki Park Krajobrazowy,

Nadleśnictwo Celestynów

woj. mazowieckie

Hotel Bella Vista

Lista uczestników

Program szkolenia

11-12 września

2014 r.

„Najlepsze praktyki
w zakresie ochrony żółwi”

Wyszukiwanie i obserwacja lęgów.

Metody ochrony korytarzy migracyjnych

Prezentacja cz. 1

Prezentacja cz. 2

Nadleśnictwo Sobibór woj. lubelskie

Hotel Niebieskie Migdały

Program szkolenia

18-19 września

2014 r.

„Najlepsze praktyki
w zakresie ochrony mokradeł”

Ocena stanu zachowania mokradeł.

Ocena efektów wykonania zbiorników małej retencji.

Wykonanie odwiertu podłoża.

Zaplanowanie sieci punktów pomiaru wody gruntowej i montaż piezometrów.

Prezentacja

Nadleśnictwo Bobolice, woj. zachodniopomorskie

Hotel Pojezierze

Program szkolenia

Lista uczestników

25-26 września

2014 r.

Najlepsze praktyki
w zakresie ochrony cietrzewi”

Metody stwierdzania obecności cietrzewia.

Ocena biotopów i ich ochrona.

Wykonywanie prac leśnych na terenie występowania cietrzewi.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Prezentacja 3

Szklarska Poręba, woj. dolnośląskie

Hotel Orla Skała

Lista uczestników

Program szkolenia

2-3 października

2014 r.

„Najlepsze praktyki
w zakresie ochrony wilków”

Rozpoznawanie śladów obecności wilka.

Metody ochrony miejsc rozrodu.

Wykorzystanie fotopułapek i gps do monitoringu wilków

Wybór lokalizacji przejść dla zwierząt.

Zabezpieczanie zwierząt hodowlanych przed atakami wilków.

Prezentacja 1 - ekologia

Prezentacja 2 - monitoring

Prezentacja 3 - ochrona

Prezentacja 4 - Postępowanie w przypadku odnalezienia zranionego lub martwego wilka

Prezentacja 5 - ochrona zwierząt hodowlanych

Bory dolnośląskie, woj. dolnośląskie

Hotel Garden

Lista uczestników

Program szkolenia

9-10 października

2014 r.

Najlepsze praktyki
w zakresie ochrony głuszec”

 Prezentacja biotopów głuszca w rejonie Turbacza.

Elementy ochrony siedlisk.

Ocena siedlisk metodą HSI

Prezentacja 1

Prezentacja 2 - badania genetyczne głuszca

Gorce, woj. małopolskie

Program szkolenia

Hotel Folwark Stara Winiarnia
Lista uczestników

 

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

Szkolenia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych ochroną przyrody. Na zakończenie danego modułu szkoleniowego uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia szkolenia.

Organizator zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów zajęć oraz transport w trakcie szkolenia w terenie.

UWAGA: Koszty dojazdu do miejsca zakwaterowania/szkolenia, powrotu oraz ewentualny dodatkowy nocleg (jeśli dana osoba przyjeżdża wcześniej), pokrywa uczestnik szkolenia.

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniach:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza i wysłanie go na adres:lukasz.porebski@ckps.lasy.gov.pl, kom. 664 731 845.

Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Poniżej formularz zgłoszeniowy na szkolenie. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularzy.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia 2014 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!!!

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl