{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Materiały ze szkoleń w 2014 roku

,,

Poniżej znajdują się materiały prezentowane w trakcie szkoleń prowadzonych w 2014 roku.

.

 

Terminy Szkolenia

 

Tytuł szkolenia 

  Informacje  

13-14 lutego 2014 r.

„Najlepsze praktyki w zakresie ochrony zająca i kuropatwy”

Prezentacja - Zając szarak - zagrożenia i restytucja

Przybliżona lokalizacja:

Łochów

Agenda szkolenia

13-14 marca 2014 r.

„Najlepsze praktyki w zakresie ochrony sów”

Prezentacja cz 1

Prezentacja cz 2

Lokalizacja:

Agenda szkolenia

8-9 maja 2014 r.

„Najlepsze praktyki w zakresie ochrony żubra”

Prezentacja cz 1

Prezentacja cz 2

Prezentacja cz 3

Prezentacja cz 4

Prezentacja cz 5

Przybliżona lokalizacja:

Muczne

Agenda szkolenia

15-16 maja 2014 r.

 

„Najlepsze praktyki w zakresie ochrony muraw kserotermicznych"

Prezentacja - Pan Marian Szewczyk

Prezentacja - Pan Stefan Gawroński

Przybliżona lokalizacja:

Kraków

Agenda szkolenia

22-23 maja 2014 r.

„Najlepsze praktyki w zakresie ochrony kuraków”

Prezentacja 1 - Pan Artur Pałucki

Prezentacja 2 - Pan Artur Pałucki

Prezentacja - Pan Zenon Rzońca

Przybliżona lokalizacja:

Wisła

Agenda szkolenia


29-30 maja 2014 r.

„Najlepsze praktyki w zakresie ochrony ptaków szponiastych"

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Przybliżona lokalizacja:

Agenda szkolenia


 

Kontakt telefoniczny:

tel: 603 100 339

lub 22 318 70 76

fax: 22 318 70 98

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl