{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Program reintrodukcji kuropatwy w Nadleśnictwie Łochów

,,
Program reintrodukcji kuropatwy w Nadleśnictwie Łochów

Program reintrodukcji kuropatwy został opracowany przez pracowników Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Istotą programu jest opracowanie metody adaptacji kuropatw pochodzących z hodowli fermowej do warunków naturalnych oraz weryfikacja efektywności wsiedleń kuropatw po ich adaptacji w wolierze. Głównym elementem programu reintrodukcyjnego jest woliera adaptacyjna, stanowiąca odwzorowanie środowiska naturalnego, do którego później ptaki zostaną wypuszczoną.

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl