{$lang.przejdz_do_tresci}

Ochrona róznorodnosci biologicznej na obszarach lesnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk

Szukaj

,,

Kraina żubra

,,
Kraina żubra

Projekt realizowany przez Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieski Park Narodowy oraz Nadleśnictwa należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Głównym celem projektu była poprawa warunków życia żubrów w Puszczy Białowieskiej oraz stworzenie możliwości do ich rozprzestrzeniania się na inne obszary poza Puszczę oraz podniesienie akceptacji gatunku wśród lokalnej społeczności.

http://www.krainazubra.pl/

{$lang.przeczytaj_tresc_ponownie}

Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk” (Best for Biodiversity) finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasów Państwowych.

Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
,
ul. Stawki 2, piętro 20,
00-193 Warszawa
tel.: 22 318 70 82
fax.: 22 318 70 98
e-mail: centrum@ckps.lasy.gov.pl